Kariera w web-apps.pl

Od naszych pracownikw oczekujemy duego zaangaowania w kade przedsiwzicie oraz terminowoci w realizacji powierzonych zada. Zapewniamy czynny udzia w ciekawych projektach.
 
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na adne stanowisko. Jeeli jednak jeste odpowiedzialny, ambitny, kreatywny, lubisz podejmowa nowe wyzwania, wiesz, e mgby przyczyni si do rozwoju naszej firmy i uwaasz, e powinnimy zobzczy Twoje portfolio wylij j do nas!
 
Jak aplikowa? Na adres скачать моды на машины для sampскачать ключ на splinter cellскачать русификатор для сампу przylij nam swoje zgoszenie zawierajce:
 
Prosimy o dopisanie nastpujcej klauzuli:
"Wyraam zgod na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgoszeniu dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)."
 
W zwizku z du liczb nadsyanych aplikacji zastrzegamy, e nie bdziemy w stanie odpowiedzie na wszystkie zgoszenia.