ESOP - System dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

Program ESOP jest narzędziem, które zostało stworzone na potrzeby Powiatowych Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Aplikacja ta pomaga w sprawnym działaniu poradni, jest to baza informacji o pacjencie, wykonanych badaniach, wydanych opiniach i orzeczeniach. Generuje gotowe raporty i statystyki. Ponadto wychodzi naprzeciw informatyzacji organów administracji publicznej.
 
Główne korzyści systemu ESOP:
 • integracja informacji w jednym systemie bez względu na ilość i odległość placówek (filii),
 • szybkość i łatwość dostępu do informacji,
 • sprawne wyszukiwanie danych pacjentów,
 • monitoring przebiegu procesu terapii,
 • elektroniczna dokumentacja badań,
 • dane dotyczące indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
 • prowadzenie innej dokumentacji w wersji elektronicznej w ramach potrzeb poradni lub potrzeb indywidualnych pracowników.
Dodatkowo zapewniamy Państwu takie usługi jak:
 • opieka serwisowa systemu ESOP,
 • modyfikacja i rozbudowa systemu w ramach potrzeb jednostki,
 • administracja serwera bazodanowego,
 • roczna bezpłatna aktualizacja oprogramowania,
 • projektowanie systemów,
 • backup danych serwera dzienny/tygodniowy/miesięczny,
 • ochrona kont i danych użytkownika.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z ofertą oraz wersją testową aplikacji ESOP


Dane do logowania wersji demonstracyjnych:

Login: test
Hasło: test